`

 

"Kuźnia Liderów Regionu"

17 marzec 2021

"Kuźnia Liderów Regionu" to sposobność do rozwijania własnej kreatywności, poprzez m.in. warsztaty retoryczne, erystyczne, medialne, samorządowe, uczenie reguł autoprezentacji, motywowania, twórczego myślenia.

Program "Kuźni" skierowany jest do uczniów szkół  ponadpodstawowych z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas  jego trwania będą mogli uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach i  wykładach pod okiem specjalistów z różnych dziedzin, reprezentujących różne ośrodki akademickie i instytucje. Program ten przeznaczony jest dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje, poznać  specyfikę pracy w organizacjach pozarządowych, a także chcieliby w przyszłości pracować na rzecz Regionu. Nad rozwojem uczestników programu czuwać będą wykwalifikowani trenerzy, specjaliści oraz doświadczeni mentorzy.

Uczestnicy programu będą brali udział w comiesięcznych zjazdach  (kwiecień-czerwiec), szkole letniej (lipiec) oraz projekcie społecznym  (sierpień).

więcej informacji

Konkurs o św. Józefie

16 marzec 2021

W imieniu organizatora (czyli Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczy w Toruniu) zachęcamy do wziecia udziału w konkursie plastycznym o św. Józefie.

Celem konkursu jest m.in.: zainteresowanie dzieci i młodzieży postacią św. Józefa, opiekuna Jezusa i patrona Kościoła św. oraz kształtowanie postawy zaufania i zawierzenia się opiece świętego Józefa jako dobrego opiekuna o ojcowskim sercu.

Termin przesyłania prac: do 21 kwietnia br.  

UWAGA ZMIANA!!! Wręcznie nagród odbędzie się 9 maja (a nie 29 kwietnia, jak podano wcześniej).

regulamin konkursu
karta zgłoszenia
metryczka

Wojewódzki Konkurs o Wielkich Polakach

23 luty 2021

Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny o Wielkich Polakach. Bohaterem edycji w roku szkolnym 2020/2021 jest Prymas Stefan Wyszyński na tle historii Polski w XX i XXI wieku.

Konkurs odbędzie się pomimo trudnej sytuacji epidemicznej, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Etap szkolny odbędzie się 18 marca 2021 r. o godz. 12:00. Szczegóły Konkursu
i literatura do pobrania na stornie www.gorsk.org.pl/konkurs-wiedzy

Uczniowie zgłaszają chęć udziału bezpośrednio w szkole. Zgłoszenia szkoły może dokonać dyrektor lub osoba przez niego upoważniona. Zgłoszenia szkół oraz liczbę uczniów do konkursu należy przesłać co najmniej dwa dni przed   rozpoczęciem etapu szkolnego.

regulamin
 

Diecezjalny Konkurs Biblijny - etap rejonowy

9 luty 2021

Podczas ostatniego zebrania Komisji Głównej Diecezjalnego Konkursu Biblijnego "Czytam Pismo Święte" ustalono termin etapu rejonowego. Wyznaczono go na czwartek 25 marca. Godzina zostanie podana w późniejszym terminie.

W odniesieniu do obecnej sytuacji w regulaminie w punkcie 4.1 i 4.2. wprowadzono zmianę. Etap rejonowy konkursu, z racji epidemicznych, należy przeprowadzić w zgłoszonej szkole. Wobec tego uczniowie nie przyjeżdżają do jednego z trzech miast, jak w poprzednich latach, ale piszą we własnej szkole. Kilka dni przed egzaminem katecheci otrzymają mailowo gotowy test dla obu poziomów, następnie przygotują po jednym egzemplarzu według liczby uczniów na danym poziomie. Po przeprowadzaniu etapu arkusze z odpowiedziami mają być przesyłane korespondencyjnie na adres Wydziału Katechetycznego. Lista uczniów, którzy zakwalifikują się na etap diecezjalny zostanie ogłoszona po Świętach Wielkanocnych.

Pozostałe punktu nie ulegają zmianie.

Przewodniczący Komisji Konkursu Biblijnego
Beata Girzyńska

Program Wychowawczy

28 styczeń 2021

Na zlecenie Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie opracowano Program wychowawczy, który jest skierowany do nauczycieli katolickich pełniących rolę wychowawcy. Ten prrogram jest oparty na wartościach związanych z św. Janem Pawłem II.

więcej na stronie instytutu

Polecamy: