`

Konkurs bioetyczny

13 styczeń 2021

Konkurs organizowany jest w celu upowszechnienia wiedzy medycznej, biologicznej i filozoficznej z zakresu bioetyki. Udział w wydarzeniu, służy podniesieniu kwalifikacji uczniów szczególnie w zakresie nauk ścisłych – przyrodniczych i medycznych, w nawiązaniu do kwestii etycznych.

Organizator: Międzywydziałowy Instytut Bioetyki przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i Poradnia Bioetyczna przy UPJPII

Terminarz:
– do 15.02.2021 – zgłaszanie uczestników przez szkoły
– 05.03.2021 – I etap KB (szkolny)
– 24.04.2021 – II etap KB (finał)

Więcej informacji

Konkurs o bł. S. W. Frelichowskim

13 styczeń 2021

Zachęcamy do zainteresowania się XI edycją wojewódzkiego konkursu plastycznego „Czarno-białe obrazy z życia bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego”.

Cel konkursu: propagowanie wśród dzieci i młodzieży heroicznej postawy księdza Frelichowskiego oraz zachęcanie do stawiania błogosławionego, jako autorytetu i wzoru.

Odbiorcy: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Termin przesłania prac: do 19 lutego 2021 roku

Regulamin dostępny tutaj

Stanowisko Watykanu wobec szczepionki na COVID-19

22 grudzień 2020

Kongregacja Nauki Wiary stwierdza, że jest „moralnie dopuszczalne stosowanie szczepionek przeciw COVID-19, które wykorzystały linie komórkowe pozyskane z abortowanych płodów w swoich badaniach i procesie produkcyjnym”. W przypadku obecnej pandemii „można korzystać z wszystkich szczepionek uznanych za klinicznie bezpieczne i skuteczne z pełną świadomością, że odwołanie się do takich szczepionek nie oznacza formalnej współpracy przy aborcji, z której pochodzą komórki, z których zostały wyprodukowane”. Potwierdza to dokument Kongregacji Nauki Wiary podpisany przez jej prefekta kard. Luisa Ladarię i zatwierdzony 17 grudnia przez Papieża Franciszka.

źródło informacji i fragment tekstu ze strony ekai.pl

Pełna treść komunikatu kongregacji

Biskupi wobec “Różańca do granic czasu”

22 grudzień 2020

Rada Stała zwróciła uwagę na nieuzgodnione z Konferencją Episkopatu Polski działania Fundacji Solo Dios Basta i zaplanowaną na sylwestrową noc inicjatywę modlitewną pt. “Różaniec do granic czasu”.

Za ekai.pl infrmujemy, że Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zauważyła, że Fundacja ponownie zaprasza do udziału w wydarzeniu, które pozbawione jest teologicznego i pastoralnego uporządkowania. „W ocenie teologów, niektóre wydarzenia, organizowane przez Fundację Solo Dios Basta, bazują m.in. na "magicznym" traktowaniu praktyk religijnych, pobożności o wyłącznie pokutnym charakterze, błędnych interpretacjach słowa Bożego, apokaliptycznej wizji historii i świata, a także na wybranych prywatnych objawieniach” – czytamy w Komunikacie.

Więcej informacji ze strony ekai.pl

Pełny tekst komunikatu Episkopatu Polski

Rok Świętego Józefa

19 grudzień 2020

Z okazji 150. rocznicy ustanowienia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego papież Franciszek opublikował list apostolski "Patris corde" oraz ogłosił Rok św. Józefa.

Na ten czas Penitencjaria Apostolska wydała dekret zachęcajacy do skorzystania ze szczególnych odpustów pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyrzeczenie się przywiązania grzechu).

Więcej informacji na stronie diecezalnej

Treść dekretu

Polecamy: