Aktualnosci

E-Szkoła

3 kwiecień 2020

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła jest odpowiedzią marszałka Piotra Całbeckiego na niezbędne ze względów epidemicznych zamknięcie placówek oświatowych.

Nadawanie rozpoczęto 16 marca od lekcji dla ósmoklasistów i maturzystów. Po tygodniu uruchomiono zajęcia także dla uczniów klas IV, V, VI i VII szkoły podstawowej i wszystkich klas szkoły średniej. Lekcje są nadawane na żywo i do odtworzenia na stronach związanych z województwem np.: edupolis i YouTube.
Nie zapomniano rówież o lekcjach religii. Katechetom uczącym w szkołach ponadpodstawowych proponujemy e - lekcje z ks. dr. Dawidem Wasilewskim (diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, katechetą Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu). Zachęcamy do przesłania dwóch lekcji uczniom szkół średnich (1 Lekcja i 2 Lekcja)
Ponadto ks. Dawid Wasilewski będzie prowadził rekolekcje wielkopostne dla młodzieży "Pora na dobranoc" w Wielki Poniedziałku i Wielki Wtorek o godz. 10.00 na kanale Kujawsko-Pomorskiej e-Szkoły. Zapraszamy do podsyłania ich uczniom.
Po świętach także lekcje dla uczniów szkół podstawowych. 

Katecheza o św. Janie Pawle II

3 kwiecień 2020

Laboratorium św. Jana Pawła II prezentuje katechezę o św. Janie Pawle II.

Na prośbę Laboratorium św. Jana Pawła II działającego na Wydziale Teologicznym UMK udostępniamy padlet o Janie Pawle II, patronie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualizacja "nowych przygód" będzie w poniedziałki, środy i piątki. Jest on przygotowany z myślą o katechezie zdalnej dla dzieci. 

Modlitwa

2 kwiecień 2020

Biskup Wiesław Śmigiel zachęca wiernych Diecezji Toruńskiej do modlitwy o ustanie epidemii za wstawiennictwem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, kapłana i męczennika. - Bł. ks. Stefan jest przykładem troski o starszych, chorych i dotkniętych zakaźnymi chorobami – mówi bp Śmigiel.

Tekst modlitwy został przygotowany przez sanktuarium bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu. Jej treść została zatwierdzona przez biskupa toruńskiego.

Modlitwa

Pierwsza Komunia Święta

2 kwiecień 2020

Ze względu na obecny brak możliwości przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii Świętej (brak katechezy parafialnej i spotkań liturgicznych, a także możliwości przeprowadzenia pierwszej spowiedzi świętej) należy przemyśleć przesunięcie jej terminu. Decyzję o nowym terminie Pierwszej Komunii Świętej podejmuje proboszcz parafii.

Propozycje lekcji

2 kwiecień 2020

Pomoce do prowadzenia lekcji w systemie kształcenia na odległość.

Portal katechezanatana.pl udostępna pomoce do wykorzystania podczas prowadzenia lekcji na odległość. Są to różnego rodzaju konspekty przygotowane za pomocą aplikacji padlet.

Wejdź

Zapowiedź podręczników - wyd. św. Wojciech

2 kwiecień 2020

Wydawnictwo Świętego Wojciecha na rok szkolny 2020/2021 wyda nowe podręczniki na pierwsze poziomy edukacyjne. Będą one opracowane zgodnie z założeniami "Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" z dnia 8 czerwca 2018 roku.

Koordynatorami projektu są dyrektorzy wydziałów katechetycznych wybranych diecezji, a scenariusze lekcji opracowane zostały przez katechetów - praktyków z dużym doświadczeniem zawodowym reprezentujących różne diecezje w Polsce.

Udostępniony link zawiera film, który prezentuje przesłanki, jakie towarzyszyły w momencie, gdy rozpoczęto pracę nad opracowywaniem nowych podręczników do nauki religii.

Kształcenie na odległość

24 marzec 2020

Od 25 marca br. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz U 2020 poz. 493). Ten akt prawny określa formę kształcenia na odległość oraz inne sposoby realizacji zadań jednostek systemu oświaty (szkół i placówek oświatowych).

W artykule zamieszczonym poniżej zostały omówione tylko dwa pierwsze paragrafy dotyczące lekcji religii.

Nauczanie zdalne

24 marzec 2020

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku od 25 marca 2020 roku obowiązuje kształcenie na odległość. Dlatego zapraszamy do skorzystania z ofert przygotowanych przez naszych doradców metodycznych z następujących ośrodków:

    A) GRUDZIĄDZ - CKU ODDZN (zakładka  religia) - Link
* Aleksandra Mikołajek (kontakt amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl )
    B) TORUŃ - TODMiDN (zakładka e-doradztwo) - Link
* Gabriela Rumińska doradca dla szkół podstawowych (kontakt m.religia@metodycy.torun.pl)
* Danuta Włoczewska doradca dla szkół ponadpodstawowych (kontakt m.religia2@metodycy.torun.pl)

Ponadto na różnych portalach internetowych można znaleźć inne materiały pomocnicze. W przypadku niektórych portali, materiały katechetyczne są dostępne po bezpłatnym zalogowaniu:
http://www.ekatecheza.pl/
https://katechizmy.com.pl/
https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/
https://www.katechizmy.pl/
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety
Poza wymienionymi stronami jest w sieci wiele serwisów, blogów czy kanałów katechetycznych ukazujących bogactwo metodyczne i kreatywność katechetów – one również mogą być wsparciem w organizacji kształcenia na odległość. Jako przykład proponujemy #RozmówkiWesołejPandy (kilku minutowe rozmówki dla dzieci) - Link

Nowe podręczniki

20 marzec 2020

Na prośbę wydawnictwa Jedność prezentujemy nowe podręczniki do nauki religii. Dotyczą klasy "0", 1 i 5 SP oraz 1 ponadpodstawowej.

KOMUNIKAT !!!

17 marzec 2020

1. Wydział Katechetyczny KDT jest czynny, jednak wszelkie sprawy należy konsultować i zgłaszać telefonicznie lub mailowo. Dokumenty należy przesyłać listownie, w razie konieczności pozostawić w kurii na portierni.

2. Rekolekcje szkolne w obecnym roku szkolnym są odwołane.

3. Finał Diecezjalnego Konkursu Biblijnego zaplanowany na 28 marca jest przeniesiony na inny termin. Zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.

4. Spotkania dla katechetów z wydawnictwem Jedność i Gaudium zaplanowane na 4 kwietnia są odwołane.

5. Dni skupienia dla nauczycieli są odwołane.
ks. Mariusz Wojnowski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Diecezjalnej Toruńskiej
 

Polecamy: