Aktualnosci

Lekcje religii online

25 maj 2020

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła prowadzi zdalne lekcje religii dla uczniów z klas 4 - 8 szkoły podstawowej oraz dla uczniów szkoły ponadpodstawowej.

Prezentujemy lekcje dla uczniów szkół podstawowych - jako nowośc.
Strona szkoły

Szkoła Podstawowa:
1 lekcja
2 lekcja 
3 lekcja

Szkolenia z firmy ATOS

25 maj 2020

Firma Atos przygotowała program szkoleń dotyczących narzędzi przydatnych w prowadzeniu zajęć online przy uwzględnieniu zasad bezpiecznego poruszania się w sieci. Szkolenia dotyczyć będą między innymi obsługi programów Google Classroom, MS Teams, Moodle, ze wskazaniem jak tworzyć klasy, jak zarządzać klasami oraz spotkaniami, jak gromadzić dane i nimi zarządzać, jak przygotować karty pracy, quizy, egzaminy w wersji zdalnej.

Harmonogram szkoleń:
26.05 - Szkolenie Security - czyli, jak bezpiecznie poruszać się w sieci
29.05 - Szkolenie z programu Google Classroom
02.06 - Szkolenie z aplikacji Kahoot, MS Form, learningapps
04.06 - Szkolenie z programu MS Teams
10.06 - Szkolenie z programu MS Word, Paint - w kontekście tworzenia kart pracy
16.06 - Szkolenie z platform Quizizz i Quizlet
17.06 - Szkolenie z programu Moodle

Wszystkie szkolenia będą odbywały się zdalnie w godz. 14:00-15:30 i są całkowicie bezpłatne! Zapraszamy nauczycieli do zgłoszenia chęci swojego udziału ze wskazaniem konkretnych dat, wysyłając maila na adres: webinaria@atos.net. W odpowiedzi otrzymają Państwo potwierdzenie udziału i wszystkie informacje szczegółowe (np. jak dołączyć do szkolenia).

Uwaga: ze względów technicznych liczba miejsc na każde szkolenie ograniczona jest do 1000 osób

Powyższa wiadomość nie jest reklamą firmy, ani nie jest sposorowana przez nią. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. 


"Zmieniajcie świat"

19 maj 2020

Prezentujemy filmiki, które zostały nagrane 18 maja 2020 roku w ramach działalności Kujawsko-Pomorskiej e-szkole, z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Filmy przedstawiają osobę św. Jana Pawła II z różnych interesujących stron. Jest to dobra wiedza dla starszych uczniów, ale również dla samych katechetów.

Nasze spotkania z papieżem Janem Pawłem II. O papieskich śladach w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
prof. dk. Waldemar Rozynkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
film

Jan Paweł II i beatyfikacja ks. phm. S.W. Frelichowskiego
Michał Kłosowski, Karol Brzozowski (klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu)
film

Pasje i zainteresowania w życiu Karola Wojtyły. Jak można realizować dziś duchowe dziedzictwo JP II?”
Milena Dąbrowska, ks. Piotr Wschowski (Duszpasterstwo Akademickie „Martyria”, Bydgoszcz)
film

Żywe pomniki dziedzictwa św. Jana Pawła II
Jarosław Kęsik, ks. Leszek Stefański (Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia)
film

Św. Jan Paweł II – papież rodziny
ks. prof. UMK dr hab. Stanisław Suwiński, ks. dr Sławomir Tykarski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
film

O Wojtyle po ludzku
Karolina Olszewska, Jan Wółkowski (Laboratorium św. Jana Pawła II)
ks. Dawid Wasilewski (Duszpasterstwo Akademickie „Źródło”)
film

Poezja Karola Wojtyły – Jana Pawła II
Teatr „Szpila” (I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Toruniu)
film

Wojtyła akustycznie - mini-koncert
Aleksandra Chilińska, Joanna Krause, Małgorzata Myszkorowska (Zespół „Z nocy w Moc”)
film

Karol Wojtyła - biografia filmowa

19 maj 2020

Materiały dydaktyczne dla uczniów i katechetów.

W związku z przypadającym 100-leciem urodzin świętego Jana Pawła II, Instytuj Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie zapraszamy do obejrzenia filmu biograficznego „Karol Wojtyła – nasz Papież”. Film jestodpowiedni na jedną lekcę lekcyjną, trwa 35 minut.
Zachęcamy, aby go przesłać uczniom, zwłaszcza szkół ponadpodstawowych.
Strona Instytutu

Strona filmu

Czasopismo "Katecheza"

12 maj 2020

Praktyczne czasopismo dla katechetów, wychowawców katolickich i duszpasterzy.

Katecheza” to jedyne na rynku praktyczne czasopismo, będące realnym wsparciem dla katechetów w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych zgodnie z podstawą programową oraz z doktryną nauczania Kościoła katolickiego.
(ze strony czasopisma)

Komunikat

11 maj 2020

Pierwsza Komunia Święta dzieci z niepełnosprawnością.

Pragnę przypomnieć, że zgodnie z Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce Konferencji Episkopatu Polski z 2018 r. (Częstochowa 2018, s. 162) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną udziela się sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, zwłaszcza Eucharystii, we właściwym wieku oraz zapewnia się przygotowanie w normalnym trybie parafialnym. Decyzja o przesunięciu na późniejszy czas może być podjęta za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z Adhortacją Apostolską Sacramentum Caritatis Benedykta XVI (nr 58) kryterium przyjęcia Eucharystii nie stanowi rozwój intelektualny wspomnianych dzieci i młodzieży, ale wiara „ich rodziny lub wspólnoty, która im towarzyszy”. Nie ma zatem podstaw do odmawiania udzielania tym osobom Pierwszej Komunii Świętej.
 
ks. Mariusz Wojnowski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Obchody 100. urodzin św. Jana Pawła II

11 maj 2020

Obchody setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II odbędą się 17 i 18 maja.

17 maja – transmisja w TV Bydgoszcz oraz streaming w internecie :
Realizowane będzie w trzech miejscach województwa, które odwiedził w trakcie swoich pielgrzymek JPII:

* Katedra we Włocławku – tenor Piotr Buszewski wraz z organami,
* Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy – utwór w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej FP,
* Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu – mapping o JPII
Wydarzenie dedykowane będzie jako podziękowanie dla narodu włoskiego, za przyjęcie JP II u siebie w kraju i stworzenie naszemu patronowi drugiego domu, ale również jako wyraz solidarności z Włochami w związku ze skalą jako dotknął ich COVID-10.

18 maja
Msza święta w katedrze toruńskiej – godzina 12:00 – przewodnictwo JE Bp Wiesław Śmigiel,
Uroczysta sesja sejmiku województwa – plenerowa przed Urzędem Marszałkowskim
Plenerowa wystawa zdjęć JPII na placu przed urzędem marszałkowskim  (autorstwa Arturo Mari i naszych fotografów z regionu) Wizyty JP II w województwie kujawsko – pomorskim

Kampania społeczna:
Akcja zdobienia domów i miejsc użyteczności publicznej oraz ulic – nawiązanie do zdobienia okien podczas wizyty JP II w regionie.

Nowe podręczniki 2020/2021

5 maj 2020

Tytuły i numery nowych podręczników do nauki religii.

Od 1 września 2020 roku będą obowiązywać nowe podręczniki do nauczania religii w klasie "0", 1 i 5 szkoły podstawowej oraz w klasie 1 szkoły ponadpodstawowej. Pomimo, że poprzednie są dopuszczone do użytku do 31 sierpnia 2021 roku, to w naszej diecezji nastapi zmiana. Są one zgodne z nową podstawoą programową przyjętą przez Konferencję Episkopatu Polski w 2018 roku.

Uwaga zmiana !!!
Od 1 wrzesnia br. bedą obowiązywały podręczniki trzech wydawnictw: Jedność, św. Wojciech i Gaudium. Począwszy od klasy 1 i 5 szkół podstawowych oraz klasy 1 szkół ponadpodstawowych będą wycofywane stopniowo podręczniki wydawnictwa WAM. Katecheci, ktorzy dotychczas korzystali z tego wydawnictwa muszą dokonać wyboru. Proszę pamietać, aby na jednym poziomie edukacyjnym korzystano z jednego wydawnictwa, zwłaszcza w tych sytuacjach, gdzie jest kilku katechetów.

Wykaz nowych podręczników na rok szkolny 2020/21:
Wydawnictwo Jedność
* Wydawnictwo św. Wojciech
* Wydawnictwo Gaudium  (pakiety startowe)
Cały spis programów i podręczników będzie dostępny na stronie http://katechizacja.diecezja-torun.pl/podreczniki_i_programy

Liczba godzin lekcji religii

4 maj 2020

Wymiar nauczania lekcji religii wynosi dwie godziny.

W odpowiedzi na pojawiające się pytania, czy podczas prowadzenia nauki religii w formie zdalnej można zmniejszyć wymiar godzin, przypomina się, że zgodnie z paragrafem 8.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. 2017, poz. 1146) nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch godzin zajęć tygodniowo. Tylko biskup diecezjalny jest upoważniony do zmniejszenia wspomnianej liczby godzin. Dotyczy to także przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych, jeśli uzyskały prawa szkoły publicznej.

Warto o tym także pamiętać podczas opracowywania siatki godzin na rok szkolny 2020/2021. 

Polecamy: