Aktualnosci

Studia podyplomowe

22 wrzesień 2022

Studia podyplomowe z etyki w specjalności nauczycielskiej są organizowane i prowadzone zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli. Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Od przyszłego roku w szkołach będzie obowiązywał nowy przedmiot: ETYKA. Dlatego Ministerstwo Edukacji i Nauki otwiera nowe kierunki studiów podyplomowych. Są one kierowane do czynnych zawodowo nauczycieli, którzy chcą prowadzić zajęcia z etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Studia są bezpłatne i trwają trzy semestry.

W Toruniu studia z etyki dla nauczycieli prowadzi Akademia Kultury Społecznej i Medialnej.
Zachęcamy do ich podjęcia.

więcej informacji
 

Obecność krzyża w szkole

18 wrzesień 2022

"Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w 2011 r. uznał, że obecność krzyża w publicznej placówce edukacyjnej nie jest złamaniem praw rodziców do wychowania dzieci według ich przekonań ani prawa dziecka do wolności religijnej. Był to finał głośnej sprawy, o usunięcie krzyża we włoskiej szkole na wniosek Włoszki fińskiego pochodzenia Soile Lautsi Albertin, domagającej się usunięcia krzyża z klasy, do której chodziło jej dwoje dzieci."
ekai.pl

Polecamy dwa artykuły, analizy prawne, wskazujące, że obecność krzyża w szkole jest nie jest łamaniem prawa rodziców do wychowania dziecka według własnych przekonań oraz nie jest łamanie prawa polskiego.

pierwszy artykuł - Europejski Trybunał Prawa Człowieka

drugi artykuł - prawo polskie

Studia podyplomowe do nauczania religii

14 wrzesień 2022

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oferuje kolejną edycję Studiów Podyplomowych w zakresie katechetyczno-teologicznym, które są skierowane zarówno do nauczycieli innych przedmiotów i uprawniają do uczenia religii na wszystkich poziomach kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego.

Charakterystyka studiów:

czas trwania: 4 semestry;

termin pierwszego zjazdu: sobota - 8 października 2022 r.

Bliższych informacji udziela Wydział Teologiczny UMK w Toruniu (ks. prof. Janusz Szulist).

plakat

więcej informacji

Pomoce do Pierwszej Komunii Świętej

14 wrzesień 2022

Publikujemy zestawienie pomocy duszpasterskich do przygotowywania dzieci do Pierwszej Komunii Świetej.

tabela

Wyjaśnienie

4 wrzesień 2022

Podczas spotkania z dyrektorami szkół Pan Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, wskazał o możliwości spotkań nauczycieli religii z rodzicami uczniów, w celu zaprezentowania programu przedmiotu.

Wobec wielu różnych interpretacji ze strony dyrektorów, pragnę wyrazić kilka słów wyjaśnień. Kurator Oświaty nie nakazał dyrektorom szkół do obowiązkowego przeprowadzenia spotkania z rodzicami, ale wskazał, że jeśli będzie taka wola nauczyciela religii i będzie chciał przedstawić rodzicom program nauczania religii, to należy to umożliwić. Jest to zatem zachęta niż obowiązek.

ks. Mariusz Wojnowski 

Sprawozdania katechety

29 sierpień 2022

Katechetów, ktorzy nie uczestniczyli w Rejonowych Spotkaniach Katechetycznych są proszeni o wypełnienie poniższego formularza.

sprawozdanie

Współczesne wyzwania pracy z młodzieżą

25 lipiec 2022

Zachęcamy do obejrzenia fimiku "Współczesne wyzwania pracy z młodzieżą" zrealizowanego podczas Ogólnopolskiego Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, które w tym roku miało miejsce w Toruniu.

Autorem filmiku jest "Fundacja Wypłyń na głębię", która jest pomysłodawcą projektu Katecheza 2.0.

https://vimeo.com/723264771/77c94f5a03
 

Materiały eksperckie

15 lipiec 2022

W ramach naszej współpracy z Laboratorium Wolności Religijnej udostępniamy materiały eksperckie analizujące wybrane zagadnienia ywiyane y wolnością religijną. Poszczególne publikacje poświęcone są prawnej ochronie wolności sumienia i religii w różnych obszarach życia.

Udostępnione materiały mogą być dobrą lekturą na wakacje.

strona z materiałami

Zmiany w organizacji nauczania religii i etyki

8 marzec 2022

W poniedziałek, 10 stycznia br. Sekretarz Stanu w MEiN Tomasz Rzymkowski spotkał się z przedstawicielami 11 kościołów i związków wyznaniowych. Tematem rozmów były planowane zmiany w organizacji nauczania religii i etyki w szkołach.

wicej informacji na stronie Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Krótkie filmiki o małżeństwie

15 luty 2022

Zachęcamy do korzystania z przygotowywanych w ramach webinarium krótkich filmików nt. "Budowanie relacji w małżeństwie" autorstwa dr. Krzysztofa Pilarza (katechety, terapeuty i pracownika Wydziału Teologicznego UMK).

Przedstawione filmiki mogą być wsparciem w prowadzeniu katechez w klasach maturalnych w ramach przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie.

https://view.genial.ly/6206e73442826900113c1462

Polecamy: