Aktualnosci

Wydawnictwo Św. Wojciecha

26 sierpień 2020

Przesyłamy informacje od wydawnictwa Św. Wojciecha w postaci słowa księdza prezesa oraz folderu katechetycznego.

nagranie
folder katechetyczny

Spotkania katechetyczne

9 lipiec 2020

Terminy Rejonowych Spotkań Katechetycznych


Katechetów, którzy podczas spotkania rejonowego nie przynieśli sprawozdania katechetycznego 2020/2021 prosimy o przesłanie pocztą.

Formularz  
sprawozdanie katechetyczne

 

Podręczniki do "Wychowania do życia w rodzinie"

7 lipiec 2020

Prezentujemy podręczniki do nauki przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" z wydawnictwa Rubikon.

Zostały one zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do nauczania szkolnego tego przedmiotu. Podstawa programowa została opracowana przez znanych i zaufanych naukowców (prof. Dorota Kornas-Biela, prof. Maria Ryś, prof. Krystyna Ostrowska, prof. Bogdan Chazan, o. prof. Józef Augustyn, ks. dr Marek Dziewiecki). A po wprowadzaniu reformy edukacji, podręczniki zostały zaktualizowane i poszerzone przez prof. Urszulę Dudziak.

Wymienione podręczniki stanowią istotną pomoc w realizacji pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły. Dlatego zachęcamy tych katechetów, którzy nauczają tego przedmiotu do korzystania z podręczników z wydawnictwa Rubikon.

https://www.ksiegarniarubikon.pl/produkty/wychowanie-do-zycia-w-rodzinie,2,14

"Zmieniajcie świat"

19 maj 2020

Prezentujemy filmiki, które zostały nagrane 18 maja 2020 roku w ramach działalności Kujawsko-Pomorskiej e-szkole, z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Filmy przedstawiają osobę św. Jana Pawła II z różnych interesujących stron. Jest to dobra wiedza dla starszych uczniów, ale również dla samych katechetów.

Nasze spotkania z papieżem Janem Pawłem II. O papieskich śladach w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
prof. dk. Waldemar Rozynkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
film

Jan Paweł II i beatyfikacja ks. phm. S.W. Frelichowskiego
Michał Kłosowski, Karol Brzozowski (klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu)
film

Pasje i zainteresowania w życiu Karola Wojtyły. Jak można realizować dziś duchowe dziedzictwo JP II?”
Milena Dąbrowska, ks. Piotr Wschowski (Duszpasterstwo Akademickie „Martyria”, Bydgoszcz)
film

Żywe pomniki dziedzictwa św. Jana Pawła II
Jarosław Kęsik, ks. Leszek Stefański (Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia)
film

Św. Jan Paweł II – papież rodziny
ks. prof. UMK dr hab. Stanisław Suwiński, ks. dr Sławomir Tykarski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
film

O Wojtyle po ludzku
Karolina Olszewska, Jan Wółkowski (Laboratorium św. Jana Pawła II)
ks. Dawid Wasilewski (Duszpasterstwo Akademickie „Źródło”)
film

Poezja Karola Wojtyły – Jana Pawła II
Teatr „Szpila” (I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Toruniu)
film

Wojtyła akustycznie - mini-koncert
Aleksandra Chilińska, Joanna Krause, Małgorzata Myszkorowska (Zespół „Z nocy w Moc”)
film

Karol Wojtyła - biografia filmowa

19 maj 2020

Materiały dydaktyczne dla uczniów i katechetów.

W związku z przypadającym 100-leciem urodzin świętego Jana Pawła II, Instytuj Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie zapraszamy do obejrzenia filmu biograficznego „Karol Wojtyła – nasz Papież”. Film jestodpowiedni na jedną lekcę lekcyjną, trwa 35 minut.
Zachęcamy, aby go przesłać uczniom, zwłaszcza szkół ponadpodstawowych.
Strona Instytutu

Strona filmu

Komunikat

11 maj 2020

Pierwsza Komunia Święta dzieci z niepełnosprawnością.

Pragnę przypomnieć, że zgodnie z Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce Konferencji Episkopatu Polski z 2018 r. (Częstochowa 2018, s. 162) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną udziela się sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, zwłaszcza Eucharystii, we właściwym wieku oraz zapewnia się przygotowanie w normalnym trybie parafialnym. Decyzja o przesunięciu na późniejszy czas może być podjęta za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z Adhortacją Apostolską Sacramentum Caritatis Benedykta XVI (nr 58) kryterium przyjęcia Eucharystii nie stanowi rozwój intelektualny wspomnianych dzieci i młodzieży, ale wiara „ich rodziny lub wspólnoty, która im towarzyszy”. Nie ma zatem podstaw do odmawiania udzielania tym osobom Pierwszej Komunii Świętej.
 
ks. Mariusz Wojnowski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Nowe podręczniki 2020/2021

5 maj 2020

Tytuły i numery nowych podręczników do nauki religii.

Od 1 września 2020 roku będą obowiązywać nowe podręczniki do nauczania religii w klasie "0", 1 i 5 szkoły podstawowej oraz w klasie 1 szkoły ponadpodstawowej. Pomimo, że poprzednie są dopuszczone do użytku do 31 sierpnia 2021 roku, to w naszej diecezji nastapi zmiana. Są one zgodne z nową podstawoą programową przyjętą przez Konferencję Episkopatu Polski w 2018 roku.

Uwaga zmiana !!!
Od 1 wrzesnia br. bedą obowiązywały podręczniki trzech wydawnictw: Jedność, św. Wojciech i Gaudium. Począwszy od klasy 1 i 5 szkół podstawowych oraz klasy 1 szkół ponadpodstawowych będą wycofywane stopniowo podręczniki wydawnictwa WAM. Katecheci, ktorzy dotychczas korzystali z tego wydawnictwa muszą dokonać wyboru. Proszę pamietać, aby na jednym poziomie edukacyjnym korzystano z jednego wydawnictwa, zwłaszcza w tych sytuacjach, gdzie jest kilku katechetów.

Wykaz nowych podręczników na rok szkolny 2020/21:
Wydawnictwo Jedność
* Wydawnictwo św. Wojciech
* Wydawnictwo Gaudium  (pakiety startowe)
Cały spis programów i podręczników będzie dostępny na stronie http://katechizacja.diecezja-torun.pl/podreczniki_i_programy

Liczba godzin lekcji religii

4 maj 2020

Wymiar nauczania lekcji religii wynosi dwie godziny.

W odpowiedzi na pojawiające się pytania, czy podczas prowadzenia nauki religii w formie zdalnej można zmniejszyć wymiar godzin, przypomina się, że zgodnie z paragrafem 8.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. 2017, poz. 1146) nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch godzin zajęć tygodniowo. Tylko biskup diecezjalny jest upoważniony do zmniejszenia wspomnianej liczby godzin. Dotyczy to także przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych, jeśli uzyskały prawa szkoły publicznej.

Warto o tym także pamiętać podczas opracowywania siatki godzin na rok szkolny 2020/2021. 

Kto zatwierdza podręczniki do religii ?

4 maj 2020

Kto odpowiada za dopuszczenie podręczników do nauki religii? Jaką władzę w tej kwestii ma dyrektor?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem międzynarodowym (konkordat) oraz prawem oświatowym dyrektor przedszkola lub szkoły nie dopuszcza programów do nauczania religii w przedszkolu lub szkole, którą kieruje. Nauczanie religii w przedszkolu lub w szkole odbywa się bowiem na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze Kościołów i innych związków wyznaniowych, które z kolei są jedynie przedstawione Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Dyrektor nie może zatem wymagać od nauczycieli religii składania wniosków o dopuszczenie do użytku szkolnego programów i podręczników do nauczania religii, ponieważ zostały one już zatwierdzone przez odpowiednie władze Kościołów i innych związków wyznaniowych. Nauczyciel religii ma jednak obowiązek poinformować dyrektora o programie i podręcznikach, z których będzie korzystał. Dyrektor na podstawie informacji nauczyciela umieszczę dany program w Szkolnym Zestawie Programów na dany rok szkolny i przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz podaje do wiadomości rodziców i uczniów.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników nie dotyczy zatem programów i podręczników do nauczania religii.

Podstawa prawna:
1. Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r., art.12 ust. 2 (Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, par. 4 (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.)

Wydział Teologiczny UMK - oferta

2 maj 2020

Prezentujemy spot promujący studia na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu.

Cała ofeta studiów jest dostepna na stronie wydziału.
spot 

Polecamy: