Konkursy

Lista uczestników Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

Publikujemy listę uczestników etapu rejonowego Diecezjalnego Konkursu Biblijnego 2019/2020.

W przypadku błędów prosimy o informację (dkbiblijny@wp.pl).

Etapy rejonowe odbędą się 21 lutego (piątek) w następujących miejscach:
  • rejon Toruń: ul. św. Jana Bosko 1, Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego 
  • rejon Brodnica: ul. ul.3 Maja 4, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy
  • rejon Grudziądz: ul. Klasztorna 6, Grudziądzkie Centrum Caritas
Przypominamy, że uczestnicy poziomu I piszą test o godz. 14.00, a poziomu II o godz. 15.00.

załączniki:

Diecezjalny Konkurs Biblijny

Informujemy, że etap diecezjalny Konkursu Biblijnego "Czytam Pismo Święte" odbędzie 28 marca w Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu.


Konkurs o bł. Frelichowskim

X edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. „Czarno-białe obrazy z życia bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego" dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.


Konkurs różańcowy rozstrzygnięty

Po raz kolejny dzieci z przedszkoli z całej diecezji stanęły w szranki w konkursie "Różaniec - skarb, który trzeba odkryć".

Na konkurs wpłynęło 388 prac z 31 placówek. Ostatecznie jurorzy wybrali 93 prace, które zostały wyróżnione. Na podium 20 października podczas uroczystego zakończenia stanęło ex aequo dziesięcioro dzieci.

Podczas Mszy św. ks. Mariusz Wojnowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Toruńskiej, zachęcał dzieci do ufnej i częstej modlitwy, a szczególnie do wspólnego różańca razem z rodzicami.

Organizatorami konkursu są: Przedszkole Miejskie nr 6, Wydział Katechetyczny Diecezji Toruńskiej, Centrum Dialogu im. Jana Pawła II oraz parafia pw. św. Józefa w Toruniu.

galeria zdjęć

XXX Olimpiada Teologii Katolickiej – Przemyśl 2020

Temat: Dumni z Ewangelii i z Polski.

Terminarz konkursu:
Etap szkolny – 20 listopada 2019 r., godz. 11.00.
Etap diecezjalny – 4 marca 2020 r., godz. 11.00.
Etap ogólnopolski – 16-18 kwietnia 2020 r.
Więcej informacji i literatura www.otk.pl.

VII Diecezjalny Konkurs Międzyprzedszkolny „Różaniec – skarb, który trzeba odkryć”

Konkurs jest skierowany do cztero-, pięcio- i sześcioletnich dzieci (oraz ich rodziców) z przedszkoli oraz szkolnych oddziałów przedszkolnych z terenu Diecezji Toruńskiej.

Celem konkursu jest: zainteresowanie dzieci i ich rodziców modlitwą różańcową, zachęcenie do częstego i wspólnego odmawiania różańca, kształtowanie wrażliwości i szacunku do przedmiotów religijnych, budzenie prawdziwej pobożności maryjnej, która prowadzi do Chrystusa, rozwijanie aktywności twórczej dzieci i ich rodziców, pobudzenie wyobraźni oraz pomysłowości.

Organizatorami konkursu są:
Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu (Monika Kamińska, Hanna Muchewicz).
Wydział Katechetyczny Diecezji Toruńskiej.
Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu oraz Parafia pw. św. Józefa w Toruniu (o. Wojciech Zagrodzki).
Patronat honorowy objął bp dr hab. Wiesław Śmigiel, Biskup Toruński.

Terminarz konkursu w 2019 roku:

- do 23 września – Zgłoszenie placówki.

- do 11 października – Dostarczenie prac.

- 20 października (niedziela) o godz. 12:15 – Uroczyste zakończenie konkursu:
Msza św. w Kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego (Pl. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń),
po Mszy św. przejście do auli Centrum Dialogu.

Zgłoszenia telefonicznie 609 257 242 lub mailowo: monicaka@o2.pl

Ważna informacja: Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatorów na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)” 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu na potrzeby Organizatora (np. publikacja w Tygodniku Katolickim Niedziela, stronach internetowych http://pm6-torun.pl, http://www.bibdiec.pl, https://pl-pl.facebook.com/katolickitorun/).
Biorąc udział w konkursie, rodzic lub prawny opiekun uczestnika potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w powyższym Regulaminie.

Diecezjalny Konkurs Biblijny „Czytam Pismo Święte” - Ewangelia wg św. Jana

Temat: Ewangelia wg św. Jana (Biblia Tysiąclecia – wyd. III Pallottinum)

Celem konkursu jest upowszechnienie znajomości Pisma Świętego Nowego Testamentu wśród uczniów szkół z terenu Diecezji Toruńskiej.

Patronat honorowy objęli: Bp Wiesław Śmigiel (Biskup Toruński) oraz Ks. Roman Jachimowicz SDB (Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile).

Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Toruńskiej oraz Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu.

Uczestnicy: Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych z terenu Diecezji Toruńskiej.

Zgłoszenia: Regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe będą dostępne na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Diecezji Toruńskiej od 2 września 2019 roku pod adresem: http://www.katechizacja.diecezja-torun.pl/.

Kontakt: ks. Mariusz Wojnowski, tel. 508 777 082, e-mail: dkbiblijny@wp.pl

załączniki:

I Konkurs Nauka, Religia i Edukacja

Wydział Teologiczny UMK w Toruniu przy współpracy z Wydziałem/ Katechetycznym organizuje I Konkurs Nauka, Religia i Edukacja.

Ten konkurs może stać się przyczynić się do poszukiwań i rozwoju uczniów w tematyce nauki i religii.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższym regulaminem.

Regulamin Konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas szkół średnich, które przystąpią do projektu “Nauka, religia i edukacja”.

2. Uczniowie, indywidualnie lub w zespole (składającym się do maksymalnie 3 osób), przygotują pracę autorską na temat: Relacje między nauczaniem przedmiotów ścisłych i nauczaniem religii w mojej szkole. Zagadnienie może zostać przedstawione w perspektywie ogólnej albo szczegółowo omawiając wybrane zagadnienie (np. sposób prezentacji tematu początku wszechświata na fizyce i religii; ewolucji i stworzenia; działania Boga w świecie i praw fizyki; historii chrześcijaństwa i jego oddziaływania na naukę w średniowieczu i epoce nowożytnej etc.

3. Praca będzie polegała na pisemnym eseju, którego objętość będzie między 20 tyś. a 30 tyś znaków ze spacjami. W zgłoszeniu zespołu/szkoły należy przesłać streszczenie (do 150 słów), tytuł pracy oraz nazwiska uczniów i nauczyciela-opiekuna. Zgłoszenie należy przesłać na adres teologia@umk.pl do 15 października 2019 roku, zaś pracę końcową do 15 grudnia 2019.

4. Nauczyciele zatrudnieni w szkole mogą podsunąć inne tematy czy perspektywy ujęcia tematu i wspomóc uczniów bibliografią, która rozwinie podejmowane zagadnienie.

5. Uczniowie, którzy zostaną wyselekcjonowali w pierwszym etapie, otrzymają zaproszenie do przedstawienia swojej pracy przed Komisję Konkursową złożoną z profesorów UMK oraz innych uczestników w otwartej formule spotkania. Finałowy etap odbędzie się w styczniu 2020 roku. Finaliści będę mieli do 15 minut, aby zaprezentować swoją pracę i odpowiedzieć na pytania z Sali i samej Komisji w ciągu kolejnych 10 minut. Finał odbędzie się w budynku Wydziału Teologicznego UMK.

6. Po wysłuchaniu wszystkich finalistów Komisja przyzna nagrody:
a. Pierwsza nagroda o wartości 1 500 zł.
b. Druga nagroda o wartości 800 zł.
c. Trzecia nagroda o wartości 500 zł.
d. Mogą zostać przyznane wyróżnienia o wartości 300 zł.

7. Organizatorzy konkursu zachowują sobie prawo do zmiany daty organizacji etapu finałowego oraz przedłużenia czasu przyjmowania zgłoszeń.

8. Uczestnictwo w niniejszym konkursie oznacza pełną akceptację zawartych tutaj norm i zgodę na decyzje Komisji, która oceni prace. Interpretacja zapisanych tutaj norm należy od organizatorów konkursu. Wszystkie zatem zdarzenia i odwołania związane z konkursem zostaną rozstrzygnięte przez Organizatorów.

Autorstwo i prawo własności intelektualnej:
1. Uczestnicy zagwarantują, że są autorami przedstawianych prac, posiadają prawa autorskie do prezentowanych prac, a ich przedstawianie publiczne nie narusza praw osób trzecich. W ten sposób uczestnicy są odpowiedzialni za reklamacje, które w każdym momencie mogą być sformułowane w stosunku do oryginalności przedstawianych prac i tytułu do praw, w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Organizatorzy nie są odpowiedzialni za reklamacje i skutki, które mogłoby sprawić naruszenie wspomnianych praw.

2. Uczestnicy przekażą na rzecz organizatorów prawo do opublikowania ich prac na stronie internetowej projektu, ale zachowując swoje copyright i prawo do publikowania w innych miejscach.

XXIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Program duszpasterski Kościoła w Polsce w latach 2019-2022 będzie skoncentrowany na problematyce Eucharystii.

W związku z tym XXIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” obejmować będzie Księgę Liczb oraz 1 List do Koryntian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.
W 1 Liście do Koryntian występuje najstarszy opis ustanowienia Eucharystii (1 Kor 11,23-26), który powstał ok. 55 roku.
Św. Paweł odnosi do Eucharystii sformułowanie „Wieczerza Pańska” (1 Kor 11,20) ukazując jej wielką wartość dla wspólnoty korynckiej przeżywającej wewnętrzne konflikty i kryzysy.
Lektura Księgi Liczb oraz 1 Listu do Koryntian będzie pogłębiać w uczestnikach konkursu świadomość i wartość sakramentu Eucharystii oraz budzić pragnienie życia mocą Chleba zstępującego z nieba.

Koordynatorem w naszej diecezji jest Szymon Szczęsny.
Kontakt:
e-mail: s.szczesny@civitaschristiana.pl
tel.: 693 922 371
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, ul. Przedzamcze 12, 87-100 Toruń.

Terminarz konkursu:
28 lutego 2020 r. - ostateczny termin zgłoszenia szkół (drogą elektroniczną);
12 marca 2020 r. - etap szkolny OKWB;
25 marca 2020 r. – ostateczny termin dostarczenia protokołu z etapu szkolnego;
22 kwietnia 2020 r. - etap diecezjalny;
8-9 czerwca 2020 r. - finał konkursu w Niepokalanowie.

Powyższe terminy obowiązują we wszystkich diecezjach w Polsce. Więcej informacji i zgłoszenia www.okwb.pl.  

„Mój szkolny kolega z misji” – Dzieło Pomocy Ad Gentes

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania misjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy, zainteresowanie warunkami w jakich żyją ich rówieśnicy oraz propagowanie zapału misyjnego.

Kategoria charytatywna konkursu służy rozbudzeniu przedsiębiorczości oraz kształtowaniu ducha współpracy celem wsparcia projektów edukacyjnych na misjach.
W tym roku uczniowie będą pozyskiwali środki na remont i wyposażenie szkoły podstawowej w Gitega w Burundi, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciatka Jezus.

W tym roku temat konkursu brzmi „Ochrzczeni i posłani – pomagamy misjom”.
Jest to nawiązanie do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w październiku.

Konkurs ma cztery kategorie: plastyczną, literacką, muzyczną i charytatywną, a dla nauczycieli – scenariusz zajęć.

Szczegółowy regulamin oraz informacje (w tym etapy konkursu, kategorie) na temat XIX edycji konkursu znajdują się na stronie: www.adgentes.misje.pl

Polecamy: