Konkursy

Ogólnopolski Konkurs „Bóg, zło i ewolucja” dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Wydział Teologiczny UMK w Toruniu (https://www.teologia.umk.pl/) przy współpracy z John Templeton Foundation, Laboratorium św. Jana Pawła II oraz Fundacją Pro Futuro Theologiae, organizuje konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych (w ramach projektu „The Dynamic Theodicy Model: understanding God, Evil and Evolution” finansowanego przez Fundację Templetona).

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, indywidualnie lub w zespole (składającym się maksymalnie z 3 osób), przygotowują pracę autorską na temat: „Bóg, zło i ewolucja”. Zasadniczy cel konkursu to popularyzacja zagadnienia jakim jest relacja Nauka-Religia. Bardziej szczegółowe cele to historyczne oraz systematyczne rozumienie tej relacji, analiza przenikania się zagadnień z dziedziny nauk przyrodniczych, teologii oraz filozofii, a zwłaszcza próba zrozumienia pojęć takich jak ewolucja i zło. Organizatorzy chcą w ramach konkursu umożliwić uczniom podjęcie takich tematów jak: sposób prezentacji ewolucji w ramach biologii i religii, ewolucja i stworzenie, działanie Boga w świecie (prawa przyrody, cuda, celowość procesów), dobroć i piękno świata a zło, etc. Jesteśmy przekonani, że podejmowane w ramach konkursu zagadnienie są istotne dla budowania spójnego światopoglądu współczesnego człowieka.

Praca polega na przygotowaniu posteru. W zgłoszeniu zespołu/szkoły należy przesłać krótki opis posteru (do 150 słów), jego tytuł oraz nazwiska uczniów i nauczyciela-opiekuna. Zgłoszenie należy przesłać na adres scire@umk.pl do 28 lutego 2023 roku, zaś pracę końcową do 29 marca 2023 roku. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz wiek ucznia, kto jest opiekunem dydaktycznym, szkołę (wraz z numerem telefonu, adresem pocztowym i mailowym) oraz tytuł posteru, a także dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego (w wypadku uczniów niepełnoletnich). Dla zwycięzców przewidziane są nagrody finansowe.

Pozostałe informacje oraz plakat promujący konkurs w załącznikach.

Konkurs o bł. Stefanie Frelichowskim

Zespół Szkół Nr 19 w Toruniu im. bł. ks. S. W. Frelichowskiego oraz Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodzin „Dziewiętnastka” mają zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt.: „Czarno-białe obrazy z życia bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego”.

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży heroicznej postawy księdza Frelichowskiego oraz zachęcanie do stawiania błogosławionego, jako autorytetu i wzoru. Ponadto uczestnicy rozwijają zdolności plastyczne i są uwrażliwiani na wartości chrześcijańskie.

regulamin

Diecezjalny Konkurs Biblijny

Zapraszamy na kolejną edycję Diecezjalnego Konkursu Biblijnego "Czytam Pismo Święte". W tym roku temat konkursu brzmi: Stary Testament –Dawida jako król Izraela. Jest on skierowany do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z Diecezji Toruńskiej. Organizatorami są Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Toruńskiej.

Patronat honorowy objął bp Wiesław Śmigiel, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ks. Tadeusz Irtych SDB (Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile).

Zgłoszenia do Wydziału Katechetycznego drogą mailową.
regulamin
załącznik 1 - zgłoszenie szkoły
załącznik 2 - protokół
 

XXVII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Zakres tematyczny XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej obejmuje Księgę Powtórzonego Prawa oraz List do Hebrajczyków wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć.

Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011).
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zwanego dalej Konkursem, jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Jest on skierowany do uczniów szkół ponapodstawowych.

Terminarz:
•    od 5 września 2022 r. do 24 lutego 2023 r. – rejestracja szkół online przez katechetów
•    Etap szkolny (pisemny online) 8 – 9 marca 2023 r.
•    Etap diecezjalny 20 kwietnia 2023 r.
•    Finał 5 – 6 czerwca 2023 r. w Niepokalanowie

Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie organizatora www.okwb.pl
 

XXXIII Olimpiada Teologii Katolickiej – Pelplin 2023

Olimpiada Teologii Katolickiej jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. W tym roku temat olimpiady to: "Bóg jest Miłością objawioną w Słowie".

Celem OTK jest:
1) zainteresowanie uczniów wiedzą religijną;
2) rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej;
3) kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej;
4) stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą

Terminarz konkursu:
  •     etap szkolny – 17 listopada 2022 r., godz. 11.00
  •     etap diecezjalny – 12 stycznia 2023 r., godz. 11.00
  •     etap ogólnopolski – 13 – 15 kwietnia 2023 r. w Pelplinie

Więcej informacji i literatura www.otk.pl

Formularz zgłoszeniowy szkoła
Formularz zgłoszeniowy uczeń

Zgłoszenia szkół na OTK należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres Wydziału Katechetycznego wraz z wypełnionym formularzem rejestracyjnym szkoły i formularzem zgłoszenia ucznia.
 

Diecezjalny Konkurs Biblijny - ogłoszenie

Rusza kolejna edycja Diecezjalnego Konkursu Biblijnego „CZYTAM PISMO ŚWIĘTE”. W tym roku szkolnym kontynuujemy historię Dawida, tym razem jako króla Izraela.
Konkurs jest dresowany do uczniów klas 4 - 8 ze szkół podstawowych z Diecezji Toruńskiej.

wiecej informacji w zakładce konkursy

XVII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

W roku szkolnym 2022/2023 po raz siedemnasty organizowana jest Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie. Jest to jedna z form przybliżenia dzieciom i młodzieży charyzmatycznego Świętego.

Poprzez Olimpiadę uczestnicy mogą zapoznać się z życiem Świętego, poznając Go jako kapłana, misjonarza, założyciela klasztoru w Niepokalanowie, wydawcy „Rycerza Niepokalanej", czy też świetnego naukowca   –   doskonałego matematyka, przedsiębiorcy. Osoby o niezwykłej sile ducha, która całe swoje życie zawierzyła Matce Bożej.

Celem Olimpiady jest zachęcenie jej uczestników do życia na wzór św. Maksymiliana oraz rozbudzenie pragnienia poznania Pisma Świętego.

Zgłoszenia uczestnictwa w Olimpiadzie dokonuje katecheta lub inny nauczyciel z danej szkoły na początku roku szkolnego.

informacje szczegółowe na stronie organizatora

harmonogram konkursu
broszura
plakat

XVIII Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

ORGANIZATOR: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia

CEL: Konkurs Pomóż ocalić życie bezbronnemu zachęca młodzież do refleksji nad wartością życia i godnością człowieka. Rodzicom i wychowawcom daje konkretną informację o tym, co młode pokolenie myśli na tematy pro-life i jakich argumentów używa w swoich dyskusjach.

TEMATYKA: Wszystkie aktualne zagadnienia bioetyczne jak antykoncepcja, aborcja, „in vitro” czy eutanazja. Pro-life to także miłość, rodzina, adopcja.

więcej informacji na stronie organizatora - LINK

Polecamy: