Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Toruńskiej

Konspekt do filmu "Nieplanowane"
Prezentujemy konspekt katechezy do filmu Nieplanowane.
Pomoc Kościołowi w Potrzebie
Zapraszamy do korzystania z konspektów katechez przygotowanych przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie na dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym. W roku 2019 modlimy się za Sudan Południowy.
link https://pkwp.org/katecheci


Dzień Ubogich
Konspekty katechez na Światowy Dzień Ubogich. 
Polecamy: