Formularze dla katechety

PRZY PIERWSZYM ZATRUDNIENIU NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 

 1. Kopia dyplomu magisterskiego ukończenia studiów teologicznych lub dyplom ukończenia studiów magisterskich innych niż teologii i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z teologii
   
 2. Kopia zaświadczenia o aktualnym awansie zawodowym nauczyciela
   
 3. Oświadczenie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (wg załączonego formularza)
   
 4. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
   
 5. Prośbę Księdza Proboszcza o skierowanie do szkoły (wg załączonego formularza)
   
 6. Świadectwo moralności z parafii zamieszkania. Przy związku małżeńskim proszę zaznaczyć, że małżeństwo jest sakramentalne
   
 7. Wypełnione dane personalne katechety (wg załączonego formularza)
   
 8. Jedna fotografia
   
 9. Podpisana klauzula informacyjna (RODO)

Przy pierwszym zatrudnieniu katecheta(tka) powinien(na) przedstawić się osobiście w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej Toruńskiej (po wcześniejszym umówieniu).

UWAGA:
Planując zmianę miejsca pracy, emeryturę lub urlop dla poratowania zdrowia trzeba najpóźniej do końca czerwca br. powiadomić księdza proboszcza.
 

Dane personalne księdza katechety
pracującego na terenie Diecezji Toruńskiej

pobierz: doc

    
   
Dane personalne katechety świeckiego
pracującego na terenie Diecezji Toruńskiej

pobierz: doc

 
   
Dane personalne katechety zakonnego
pracującego na terenie Diecezji Toruńskiej

pobierz: doc

 
   
Klauzula Informacyjna (RODO)

pobierz: pdf


   
Oświadczenie o przeciwdziałaniu zagrożeniom

pobierz: doc


   
Zaświadczenie dla maturzystów

pobierz: doc
 Oświadczenie rodziców o uczestnictwie dziecka w lekcjach religii

pobierz: doc

Polecamy: