Konkursy

Konkurs na esej o św. Tomaszu

Fundacja Pro Futuro Theologiae działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza konkurs na najlepszy esej o św. Tomaszu z Akwinu.
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich klas oraz do studentów polskich uczelni. Pracę do konkursu można zgłosić tylko raz.

Wnioski należy przesyłać na adres: konkursy.pft@gmail.com.

Termin składania wniosków: 10.05.2024

więcej informacji na stronie organizatora

XX Ogólnopolski Konkurs Papieski

Konkurs Papieski to największy w Polsce konkurs dotyczący wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. W tym roku przypada już XX edycja. Projekt ten jest realizowany przez Instytut Tertio Millennio. Głównym celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie bogactwa myśli i czynu papieża Jana Pawła II wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.
Konkurs Papieski kształtuje twórcze myślenie, stwarza możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. Jest więc zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Jana Pawła II oraz pogłębiania wiedzy z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej.

Formuła Konkursu Papieskiego:
* I etap - od 4 do 29 marca test w formie online, do etapu kolejnego przechodza ci uczniowie, którzy zdobędą więcej niż połowę punktów
* II etap - od 3 do 15 kwietnia test w formie online
* III etap - od 20 kwietnia do 17 maja czas na napisanie eseju
* finał i ustna obrona prac 8 czerwca 2024 r.

strona konkursu
opis konkursu
regulamin 

"Ekologia św. Jana Pawła II"

Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu zaprasza do udziału w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Ekologia św. Jana Pawła II”.

Przedmiotem konkursu jest ukazanie w formie plastycznej nauczania Świętego Jana Pawła II na temat ekologii. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół specjalnych w całej Polsce: Szkół Podstawowych Specjalnych, Zespołów Edukacyjno - Terapeutycznych, Branżowych Szkół I stopnia i Szkół Przysposabiających do Pracy.

Celem konkursu jest m.in.:
* kultywowanie dziedzictwa świętego Jana Pawła II,
* szerzenie wśród młodzieży wiedzy o dziedzictwie św. Jana Pawła II oraz aktualizowanie wielopłaszczyznowego dziedzictwa pozostawionego przez Papieża Polaka,
* zainteresowanie dzieci i młodzieży pontyfikatem i nauczaniem Papieża,
* kształtowanie postawy naśladowania Papieża Polaka i wcielania Jego nauczania w życie

Praca może być wykonana dowolną techniką, w formacie A3, w formie płaskiej, na pracy umieszcza się wymyślone przez autora pracy hasło związane z nauczaniem ekologicznym Świętego Jana Pawła II. Do każdej pracy konkursowej musi być dołączony podpisany formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) wraz z podpisaną klauzulą informacyjną (załącznik 2).

Prace konkursowe należy składać do dnia 29.03.2024 r. w sekretariacie Kujawsko Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego osobiście lub przeslać pocztą.

regulamin
załącznik 1
załącznik 2
 

XXVIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Zakres tematyczny XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” będzie obejmował Księgę Sędziów oraz Dzieje Apostolskie wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć.

Lektura Księga Sędziów i Dziejów Apostolskich pozwoli młodym ludziom odkrywać wartość wspólnoty, która swoją witalność i dynamizm czerpie z mocy Boga. Sędziowie jako wybawcy ludu Izraela są zapowiedzią Jezusa Chrystusa, który jako Zbawiciel ludzkości w mocy Ducha Świętego prowadzi wspólnotę Kościoła po ścieżkach prawdy, świętości i miłości.

Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011).

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zwanego dalej Konkursem, jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Więcej informacji, regulamin i zapisy konkursu na stronie organizatora www.okwb.pl

Polecamy: