Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Toruńskiej

Propozycje lekcji

Temat: Miłosierdzie Boże: przypowieści w Ewangelii wg świętego Łukasza

Propozycja bloku zajęć z katechezy z wykorzystaniem elementów „escape room”, treningu
TUS (treningu umiejętności społecznych), dla uczniów ze specjalnymi wymaganiami
edukacyjnymi, w tym autystów i osób z zespołem Aspergera w klasach integracyjnych.

Temat: Niezwykła przyjaźń Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Konspekt lekcji religii dla uczniów klas szkół ponadpodstawowych autorstwa ks. Michała Rogozińskiego. 
Pomoce do prowadzenia lekcji w systemie kształcenia na odległość.

Portal katechezanatana.pl udostępna pomoce do wykorzystania podczas prowadzenia lekcji na odległość. Są to różnego rodzaju konspekty przygotowane za pomocą aplikacji padlet.

Konspekt do filmu "Nieplanowane"
Prezentujemy konspekt katechezy do filmu Nieplanowane.
Pomoc Kościołowi w Potrzebie
Zapraszamy do korzystania z konspektów katechez przygotowanych przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie na dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym. W roku 2019 modlimy się za Sudan Południowy.
link https://pkwp.org/katecheci


Dzień Ubogich
Konspekty katechez na Światowy Dzień Ubogich. 
Polecamy: